ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TARYFACH A I B

Data publikacji: 
wtorek, 9 Luty 2016

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. „ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TARYFACH A I B”.

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki  złożenia oferty zostały określone w SIWZ, który można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej www.wmn.com.pl zakładka „Przetargi”.

 

Termin składania ofert: do dnia 16.02.2016 r. do godz. 10:00

WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nie przyjęcia żadnej
z ofert, a także unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.