Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2005

piątek, 20 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje wykaz informacji, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2005. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2005 dostępne są na stronie internetowej Spółki.