Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Report number
34/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 7 czerwca 2024 r. i zakończonym dnia 5 lipca 2024 r.

Raporty bieżące