Wybór przez pracowników osób do Rady Nadzorczej Spółki

czwartek, 14 Marzec, 2013
Raport nr 9/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 12-13 marca 2013 roku, pracownicy Spółki dokonali wyboru 2 osób do Rady Nadzorczej : Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 12-13 marca 2013 roku. 

Osoby wybrane przez pracowników Spółki wejdą w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji z chwilą podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).