Wybór Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników

środa, 25 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 18 –19 maja 2005 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników: Pana Józefa Czyczerskiego, Pana Leszka Hajdackiego, Pana Ryszarda Kurka. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Uchwałą Nr 4/2005 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VI kadencji z dnia 24 maja 2005 r. oraz Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej VI kadencji KGHM Polska Miedź S.A. 

Wybór członków Rady Nadzorczej wymaga podjęcia właściwych uchwał przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.