Wybór Członka Zarządu wybieranego przez pracowników

wtorek, 24 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 18 –19 maja 2005 r., pracownicy Spółki dokonali wyboru Członka Zarządu wybieranego przez pracowników – Pana Wiktora Błądka. 

Informację Zarząd Spółki przekazuje za Protokołem Komisji Wyborczej z wyborów członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wybieranego przez pracowników Spółki z dnia 23 maja 2005 r. 

Wybór Członka Zarządu wymaga podjęcia właściwych uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki.