Warsztaty Tato.Net

Zapraszamy pracowników Grupy KGHM do skorzystania z inicjatyw Tato.Net - dla ojców i mam. To cykliczne Forum oraz jednodniowe warsztaty, które pomogą wzmocnić kompetencje rodzicielskie oraz służą pogłębianiu relacji rodzic – dziecko.

Zapisy na warsztaty Tato.net

Są to jednodniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz służące pogłębianiu relacji rodzic – dziecko. Warsztat trwa 8 godzin od 9:00 do 17:00. Jedna sesja jest przeznaczona dla 12-20 uczestników. Udział jest bezpłatny, a pracownik może wziąć udział w warsztacie tylko w czasie wolnym od pracy. Miejsce warsztatów: Centrala KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie lub inne miejsce w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób chętna do danej lokalizacji. Można zgłaszać się także grupowo podając dane wszystkich zgłoszonych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztat w danym dniu odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.

Zapraszamy. Wybierz poniżej warsztat dla siebie!

Warsztat dla ojców: "Bliżej - pełna łączność” i "Odkrywca Talentów"

Zapraszamy! 

Warsztaty dla ojców - plakat

Trwa nowa edycja popularnych warsztatów Tato.Net. To przygotowany przez KGHM wspólnie z Tato.Net cykl szkoleń, które mają na celu podnieść kompetencje ojcowskie.

Warsztaty "Bliżej - pełna łączność”

Termin spotkania: 25.11.2023 r.

Jak pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? Jak efektywnie zaangażować się w wychowanie dziecka?

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty dla kobiet/mam: "Bliżej siebie. Bliżej nastolatka”

Trenerki: dr Katarzyna Wac, Monika Misiura.

Termin spotkania: 26.11.2023 r.

W trakcie warsztatów wspólnie będziemy szukać odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  • Jak ustalać i egzekwować ustalone zasady i normy (granice i konsekwencje)?
  • Jak udzielać nastolatkowi informacji zwrotnych, szczególnie tych krytycznych?
  • Jak rozmawiać z nastolatkiem na trudne tematy?
  • Jak ogarnąć wyzwania związane z samodzielnością i wchodzeniem nastolatka w dorosłość?
  • Jak się dogadać, a nie walczyć z nastolatkiem?
  • Jak reagować na jego nastroje, fochy i pomysły na życie?

Proponowane ćwiczenia będą okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, przyjrzeniem się swoim dotychczasowym postawom wychowawczym oraz wymianą doświadczeń z innymi uczestniczkami warsztatu.

Zapraszamy! 

Warsztaty dla mam - plakat