Programy edukacyjne i profilaktyczne

KGHM wspiera wiele programów edukacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych prowadzonych i organizowanych przez naszych partnerów społecznych oraz instytucje samorządowe w Zagłębiu Miedziowym. Oto najważniejsze z nich.

Programy edukacyjne i profilaktyczne

 

  • Szkoła Rodziców i Wychowawców – bezpłatne warsztaty w wymiarze łącznym 40 godzin, dzięki którym zdobędziesz wiedzę, praktyczne umiejętności wychowawcze oraz kompetencje wychowawcze. Dodatkowo sprostasz wszelkim trudnościom i potrzebom swojego dziecka, a także uzyskasz zaświadczenie doskonalenia zawodowego.
  • Program Wzmacniania Rodziny – zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, którego celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców / opiekunów i sprawowania przez nich należytej kontroli nad dziećmi, rozwijanie umiejętności interpersonalnych  i prospołecznych u dzieci i młodzieży, wzmacnianie więzi i relacji w rodzinie. W Programie Wzmacniania Rodziny bierze udział młodzież w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Jest prowadzony metodą warsztatową i trwa ok. 2 miesięcy. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie, a po ich zakończeniu rodziny uczestniczą we wspólnej sesji.
  • Archipelag Skarbów – to rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej odnoszący się jednocześnie do wielu różnych problemów i zachowań ryzykownych młodzieży w szerokim kontekście zagrożeń współczesnego świata. Program realizowany jest w formie dwudniowego spotkania z młodzieżą szkolną w wieku 13-16 lat oraz towarzyszących wykładów dla rodziców i nauczycieli.
  • Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży – każda szkoła otrzymuje szczegółowy raport, który może stanowić solidny fundament dla programu wychowawczo- profilaktycznego. Samorząd może kształtować na ich bazie politykę społeczną. A KGHM lepiej dobierać inicjowane programy społeczne.
  • Badanie opinii diagnozuje młodzież holistycznie pod kątem problemów i potencjału, a dzięki dużej próbie badawczej wiemy o lokalnych specyficznych czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka.
  • Profilaktyczne Programy Zdrowtne – KGHM Polska Miedź S.A. zorganizował i sfinansował szereg profilaktycznych programów zdrowotnych, zarówno dla pracowników KGHM, jak i dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W samym 2020 r. KGHM przekazał ponad 3 mln zł kilkunastu samorządom Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu medycznego, badania lekarskie mieszkańców i wyjazdy uczniów na basen. Profilaktykę zdrowotną skierowaną do pracowników najczęściej organizuje Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. należące do KGHM Polska Miedź S.A. Jego ośrodki znajdują się na terenie Dolnego Śląska i obejmują szpital, specjalistyczną bazę diagnostyczną oraz różnorodne poradnie specjalistyczne. KGHM sfinansował w 2018 r. kompleksowy projekt społeczno-edukacyjny „Słodka Julka”, dzięki któremu: 7000 uczniów z 14 szkół Zagłębia Miedziowego wzięło udział w profilaktycznych wykładach i warsztatach w temacie zdrowego stylu życia i diety 3000 uczniów przebadano pod kątem cukrzycy lub zagrożenia tą chorobą (przesiewowy pomiar glikemii przygodnej, określanie parametrów składu ciała) uczniowie uczestniczyli w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez wolontariuszy z KGHM.
  • Otwórz się na pomoc – wspólny projekt z Gazetą Wrocławską w postaci interaktywnego filmu poświęconego problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu, a także alkoholu. W projekcie przygotowano także specjalną sekcję „Prawdziwe historie", w której przedstawione zostały historie dzieci borykających się z problemami m.in. hejtu i przemocy w sieci, depresji, uzależnienia od alkoholu.