Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

piątek, 12 Czerwiec, 2015
20/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od pięciu Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o zawarciu przez nich następujących transakcji kupna akcji KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Herbert Wirth w dniu 11 czerwca 2015 r. kupił 1739 akcji po cenie 114,35 zł za jedną akcję;
  • Jarosław Romanowski w dniu 10 czerwca 2015 r. kupił 1750 akcji po cenie 116,82 zł za jedną akcję;
  • Marcin Chmielewski w dniu 10 czerwca 2015 r. kupił 1750 akcji po cenie 114,80 zł za jedną akcję;
  • Jacek Kardela w dniu 12 czerwca 2015 r. kupił 1764 akcje po cenie 112,80 zł za jedną akcję;
  • Mirosław Laskowski w dniu 10 czerwca 2015 r. kupił: 1421 akcji po cenie 115,90 zł za jedną akcję i 294 akcje po cenie 116,45 zł za jedną akcję.

Transakcje zostały zawarte w ramach zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t.)