Transakcja na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

czwartek, 16 Styczeń, 2014
Raport nr 4/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka otrzymała dnia 16 stycznia 2014 r., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone 10 stycznia 2014 r. w Warszawie, zawiadomienie o sprzedaży dnia 19 września 2013 r. przez Pana Marka Panfila - Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - 90 akcji KGHM Polska Miedź S.A. po cenie 128,7 zł za jedną akcję. Zbycie akcji nastąpiło w ramach zwykłej transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: art . 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami)