Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

wtorek, 10 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2007 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Adam Glapiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Powodem rezygnacji jest wybór na stanowisko Prezesa Polkomtel S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)