Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

środa, 13 Luty, 2008
Raport nr 8/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Marcin Ślęzak, Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 13 lutego 2008 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)