Raport dotyczący aktywów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w rejonie LGOM 2012-09-20

czwartek, 20 Wrzesień, 2012
Raport nr 50/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., aby sprostać oczekiwaniom inwestorów oraz zapewnić dostęp do kompleksowej i szczegółowej informacji dotyczącej aktywów górniczych Spółki zlokalizowanych w rejonie LGOM, przekazuje w załączeniu raport „Aktywa górnicze KGHM Polska Miedź S.A. w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).