Propozycja wypłaty dywidendy

wtorek, 15 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że postanowił przedłożyć do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie propozycję wypłaty dywidendy, z wypracowanego za rok 2004 zysku netto, w wysokości 0,50 złotych na jedną akcję ( tj. łącznie 100 000 000 złotych). 

Powyższa propozycja, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.