Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 11 Maj, 2021
17/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał_ZWZ_2021

Newsletter email list: