Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 25 Maj 2018 - 1:57PM
20/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Projekty_uchwał_ZWZ_2018

Newsletter email list: