Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych

środa, 11 Grudzień, 2019
36/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 30 października 2019 r. dotyczącego treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 11 grudnia 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Załączone projekty uchwał zmieniają projekty uchwał opublikowane 30 października 2019 r. w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki oraz projektów uchwał  poprzez zastąpienie Ministerstwa Energii Ministerstwem Aktywów Państwowych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekty uchwał

Newsletter email list: