Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
40/2022

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 listopada 2022 roku Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji, który tym samym zaprzestał pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

CV_Tomasz_Zdzikot_PL

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: