Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

czwartek, 28 Czerwiec, 2012
Raport nr 29/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dnia 28 czerwca 2012 roku odwołało następujących Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki: 

  1. Lecha Jaronia, 
  2. Macieja Łaganowskiego, 
  3. Pawła Markowskiego. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)