Raporty bieżące

Dywidenda za 2020 rok

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

  1. dzień dywidendy za rok 2020 na dzień 21 czerwca 2021 r.,
  2. termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A., tj. 200 000 000 sztuk.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 15 maja 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego z dniem 15 maja 2021 r. na XI (jedenastą) kadencję przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Dariusz_Świderski

Polski

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI (jedenastą) kadencję

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 maja 2021 roku Pana Dariusza Świderskiego do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Polski

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że  w dniu 10 maja 2021 r. podjął uchwałę, w której przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, w kwocie 1 779 079 095,44 PLN, poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN/akcję),

- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 1 479 079 095,44 PLN.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r.

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pani Katarzyny Lewandowskiej dotyczące jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 20 kwietnia 2021 r., z uwagi na nowe obowiązki służbowe.

Polski

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych z dniem 16 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych na XI (jedenastą) kadencję z dniem 16 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Zarząd_załącznik

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące