Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki „Energetyka” sp. z o.o. (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. - 100% kapitału zakładowego) oraz jej jednostki zależnej - WPEC S.A. (100% kapitału zakładowego). Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Główne założenia Budżetu na 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

I. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok  – 17 marca 2020 roku.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące