Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI (jedenastą) kadencję

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 maja 2021 roku Pana Dariusza Świderskiego do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Polski

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że  w dniu 10 maja 2021 r. podjął uchwałę, w której przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, w kwocie 1 779 079 095,44 PLN, poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN/akcję),

- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 1 479 079 095,44 PLN.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r.

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pani Katarzyny Lewandowskiej dotyczące jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 20 kwietnia 2021 r., z uwagi na nowe obowiązki służbowe.

Polski

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych z dniem 16 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych na XI (jedenastą) kadencję z dniem 16 kwietnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Zarząd_załącznik

Polski

Podpisanie umowy kredytu przez Sierra Gorda S.C.M z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. („KGHM”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda”) umowa odnawialnego kredytu rewolwingowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z maksymalnym limitem opiewającym na kwotę 700 mln USD (tj. 2 751 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 marca 2021 r.) Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ewentualne finansowanie bieżącej działalności Sierra Gorda. Udostępnienie środków z Umowy kredytu nastąpi po spełnieniu formalnych warunków zawieszających.

Polski

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z 1 października 2020 r. KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy udziałowcami reprezentującymi 100% kapitału zakładowego PGE EJ 1 sp. z o.o. a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej („Skarb Państwa”), umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Polski

Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki mając na względzie wolę zsynchronizowania okresu kadencji i mandatu podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. wszystkich członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji tj.:

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące