Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 r.

Polski

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 24 listopada 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 grudnia 2022 roku Pana Mirosława Kidonia (Kidoń) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Polski

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 listopada 2022 roku Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji, który tym samym zaprzestał pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za
III kwartał 2022 r.

Polski

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 7 października 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. powołanych z dniem 7 października 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

CV_RN_październik_2022

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 października 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

-        SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 49,84% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące