Raporty bieżące

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Walczak

Polski

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., dnia 15 marca 2016 r., działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za lata 2016-2018.

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 15 marca  2016 roku odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 15 marca 2016 powołała w skład Zarządu  KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Walczaka na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Polski

Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z 8 lutego 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Świątkowski

Polski

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 23 lutego 2016 roku powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Stefana Świątkowskiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Ponadto, Rada Nadzorcza zmieniła oznaczenie spraw podlegających powołanemu dnia 3 lutego 2016 roku na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych Jackowi Raweckiemu, ze spraw „Korporacyjnych” na sprawy „Zarządzania Łańcuchem Dostaw”.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące