Raporty bieżące

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu założeń techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dla części tych aktywów nastąpiła istotna zmiana parametrów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

Polski

Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r.  powziął informację, iż Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.

Polski

Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Polski

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Polski

Zgoda Zarządu na ustalenie warunków umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2017 roku wydał zgodę na ustalenie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym szczegółowych warunków umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN. Według wstępnej oferty umowa może zostać zawarta na okres 12 lat, z opcją wyboru waluty PLN, USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego dla każdej z transz pożyczki.

Polski

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Polski

Korekta osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 28 kwietnia 2017 r. dotyczącego różnic kursowych za I kwartał 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. (Future 1) i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiana została przeprowadzona w wyniku ponownie dokonanej oceny waluty podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Future 1.

Polski

Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zakończyła wstępne prace związane z szacowaniem skutków awarii kotła odzysknicowego odpowiedzialnego za schładzanie i odpylanie gazów procesowych z pieca zawiesinowego, która miała miejsce w  dniu 3 października w Hucie Miedzi Głogów I (HMG I). Przyczyną awarii kotła było oberwanie się spieku (połączenia pyłów i metali, które zarastają kocioł), który spadając spowodował jego rozszczelnienie. Awaria kotła odzysknicowego spowodowała konieczność zatrzymania produkcji pieca zawiesinowego HMG I.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące