Raporty bieżące

Zamiar emisji obligacji na rynku polskim

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że zamierza ustanowić program emisji obligacji w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 000 000 000 PLN w II kwartale 2019 roku.  

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Polski

Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r., numer DSP.4550.8.2019.JB, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę, w której przyjął informacje uzupełniające, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l i m oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Wejście w życie umowy z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. została rozwiązana umowa ramowa, zawarta w dniu 20 czerwca 2016 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021, o której Spółka informowała raportem bieżącym 22/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport_testy_2019

Polski

Zgoda na zawarcie umowy kredytowej

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego na okres finansowania do 84 miesięcy, w formie odnawialnej linii kredytowej w kwocie 450 mln USD na okres 60 miesięcy, z opcją przekształcenia w kredyt nieodnawialny po upływie 60 miesięcy.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące