Raporty bieżące

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki „Energetyka” sp. z o.o. (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. - 100% kapitału zakładowego) oraz jej jednostki zależnej - WPEC S.A. (100% kapitału zakładowego). Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Główne założenia Budżetu na 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

I. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok  - 17 marca 2020 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok  – 17 marca 2020 roku.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 19 grudnia 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 50,42% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Zgoda na zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku wydał zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1 500 mln USD (ok. 5 742 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla pary walut USD/PLN z dnia 19 grudnia 2019 roku) z międzynarodowym konsorcjum banków („Umowa”).

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące