Raporty bieżące

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_Janusz_Kowalski

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 55,51% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r.

Uchwały_ZWZ_2017

Polski

Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  w dniu 21 czerwca 2017 r. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwalonych zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Polski

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000,00 PLN, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 14 lipca 2017 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:

17 sierpnia 2017 r. – I rata w kwocie 100 000 000,00 PLN (0,50 PLN na akcję);

Polski

Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu proponowane zmiany Statutu Spółki zgłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. przez akcjonariusza – Skarb Państwa, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Proponowane zmiany Statutu

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 z dnia 18 maja 2017 r.  i nr 12/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczących zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 13 czerwca 2017 r. od akcjonariusza – Skarb Państwa.

Projekty uchwał

Polski

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące