Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Wejście w życie umowy z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. została rozwiązana umowa ramowa, zawarta w dniu 20 czerwca 2016 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021, o której Spółka informowała raportem bieżącym 22/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport_testy_2019

Polski

Zgoda na zawarcie umowy kredytowej

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego na okres finansowania do 84 miesięcy, w formie odnawialnej linii kredytowej w kwocie 450 mln USD na okres 60 miesięcy, z opcją przekształcenia w kredyt nieodnawialny po upływie 60 miesięcy.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2019 r.

Polski

Zawiadomienie o osiągnięciu mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.  (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), w którym PTE PZU S.A. poinformowała, że w wyniku zawarcia w dniu 13 lutego 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2018 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

Polski

Główne założenia Budżetu na 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej na 2019 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące