Raporty bieżące

Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Polski

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Polski

Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 listopada 2017 r. na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. 

Polski

Zgoda Zarządu na ustalenie warunków umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2017 roku wydał zgodę na ustalenie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym szczegółowych warunków umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN. Według wstępnej oferty umowa może zostać zawarta na okres 12 lat, z opcją wyboru waluty PLN, USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego dla każdej z transz pożyczki.

Polski

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Polski

Korekta osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 28 kwietnia 2017 r. dotyczącego różnic kursowych za I kwartał 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. (Future 1) i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiana została przeprowadzona w wyniku ponownie dokonanej oceny waluty podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Future 1.

Polski

Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zakończyła wstępne prace związane z szacowaniem skutków awarii kotła odzysknicowego odpowiedzialnego za schładzanie i odpylanie gazów procesowych z pieca zawiesinowego, która miała miejsce w  dniu 3 października w Hucie Miedzi Głogów I (HMG I). Przyczyną awarii kotła było oberwanie się spieku (połączenia pyłów i metali, które zarastają kocioł), który spadając spowodował jego rozszczelnienie. Awaria kotła odzysknicowego spowodowała konieczność zatrzymania produkcji pieca zawiesinowego HMG I.

Polski

Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Zarejestrowane zmiany Statutu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiany w Statucie załącznik

Polski

Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku została zawarta Umowa Ramowa kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego oraz dwustronne Kontrakty Indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”, „Sprzedawca”).

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

CV_Ryszard_Jaśkowski

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące