Miliardowa tona urobku w 42 lata

20 000 000 wagonów o łącznej długości 214 000 km, którymi opasalibyśmy kulę ziemską wzdłuż równika ponad 5 razy – tyle dokładnie zająłby miliard ton urobku, który właśnie w tym roku przerobiły Zakłady Wzbogacania Rud KGHM. 

piątek, 17 Wrzesień, 2010

W styczniu 1968 roku uruchomiono pierwszy zakład przeróbki mechanicznej, 42 lata później Zakłady Wzbogacania Rud, już jako samodzielny Oddział, przerobiły miliardową tonę urobku. Oznacza to, że we wszystkich zakładach wzbogacania w KGHM, z miliarda ton rudy miedzi wyprodukowano około 68 mln ton koncentratu, zawierającego ponad 14 723 959 ton miedzi i ponad 36 490 ton srebra.

- Przerób miliardowej tony urobku to wydarzenie o szczególnym charakterze w liczącej już ponad 40 lat historii przeróbki mechanicznej. To sukces, na który pracowały nie tylko Zakłady Wzbogacania Rud, ale wszystkie nasze kopalnie dostarczające urobek na powierzchnię. To dzięki wspólnemu wysiłkowi kopalń i przeróbki udało się osiągnąć wynik, który jest wydarzeniem o spektakularnym charakterze – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor ZWR. 

Oddział Zakłady Wzbogacania Rud jest bardzo ważnym ogniwem ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., usytuowanym pomiędzy kopalniami i hutami. Jest swego rodzaju pomostem łączącym dwa główne procesy produkcji miedzi. Ruda o stosunkowo niskiej zawartości czerwonego metalu wydobywana w kopalniach, nie może bezpośrednio stanowić wsadu do procesów hutniczych. Stąd też niezbędne jest poddanie urobku operacjom technologicznym wchodzącym w skład procesu przeróbki mechanicznej. 

Wydobywana na powierzchnię ruda przenośnikami taśmowymi trafia do Zakładów Wzbogacania Rud. Złoża rud miedzi eksploatowane przez Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź S.A. zawierają średnio około 1,7 procent miedzi. To znaczy, że w każdej tonie wydobytej rudy jest zaledwie 17 kilogramów miedzi! Dlatego niezbędnym etapem jej zagospodarowania jest proces przeróbki mechanicznej. Wydobyta ruda jest przesiewana, kruszona, mielona i klasyfikowana. Następnie jest poddawana flotacji, podczas której następuje oddzielenie użytecznych minerałów od skały płonnej. Jest to proces mokry, a uzyskany materiał wymaga filtracji, zagęszczenia i ostatecznie wysuszenia. W wyniku całego procesu otrzymujemy koncentrat o średniej zawartości miedzi w granicach 23 procent oraz odpady poflotacyjne. Koncentrat po wysuszeniu trafia drogą kolejową do Hut Głogów i Legnica, zaś odpady są bezpiecznie deponowane w zbiorniku Żelazny Most.

Zastosowana w Zakładach Wzbogacania Rud technologia pozwala na skuteczny, nawet do 90 procent, odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku, powszechnie uznawanego za trudno wzbogacalny.

W 2009 r. rozpoczęto na szeroką skalę modernizację Zakładów Wzbogacania Rud. Obecnie, w związku z uruchamianiem wydobycia w nowym obszarze, tzw. Głogowa Głębokiego, w KGHM Polska Miedź S.A. trwają zaawansowane prace nad koncepcją budowy nowego zakładu przeróbki.

Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.