Obraz
Mieć wpływ
MIEĆ WPŁYW

III DOLNOŚLĄSKA KONFERENCJA CSR
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SŁUŻBIE RODZINY I CZŁOWIEKA

Data
Data
25 listopada
Godzina
Godzina
10:00 - 14:00
Cena
Cena
Bezpłatnie

W dzisiejszym świecie wobec ogromnych ekologicznych wyzwań następuje globalna zmiana biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju (Sustainability). Analizując agendy wielu wydarzeń poświęconych CSR i Sustainability zauważyliśmy istotny niedosyt tematów dotyczących człowieka i rodziny, które są kluczowe biorąc pod uwagę czekającą nas transformację społeczną związaną z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi.

Obraz
Organizator
Organizator
Obraz
Współorganizator
Współorganizator
Obraz
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny

Dlatego też chcemy w naszej konferencji Mieć Wpływ skupić się na rozwiązaniach biznesu wspierających w szczególności obszar dobrostan pracowników i ich rodzin, który stanowi bazę dla dobrej fizycznej i psychicznej kondycji współczesnego człowieka.

Obraz
Program
PROGRAM
III Konferencji CSR “Mieć Wpływ”
Rozpoczęcie
10:00
Beata Staszków - Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź
Wystąpienie otwierające
10:05
Marcin Chludziński - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Miejsce Polski na mapie Europy i świata w kwestii rozwiązań prospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem polityki prorodzinnej
10:15
Barbara Socha - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
Gdzie jest dziś świat?
10:30
Megatrendy - problemy, potrzeby, wyzwania gospodarcze i społeczne
Jarosław Wajer, Artur Miernik EY, Zofia Dzik Instytut Humanites
Silosy czy współdziałanie?
10:45
Państwo, Samorządy, Biznes, Edukacja, Rodzina - Jak budować ekosystem zmiany społecznej na bazie Modelu „Wioski”?
Zofia Dzik - Prezes Zarządu Instytut Humanites
Dlaczego kwestie ESG na rynku kapitałowym są tak ważne?
11:00
Nowy wymiar dobrych praktyk spółek notowanych oraz regulacji ESG w społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na kapitał ludzki.
Izabela Olszewska - Członek Zarządu GPW S.A.
Przerwa
11:15
Czy ESG przekłada się na zwrot z inwestycji?
11:40
Spojrzenie inwestorów.
Barbara Nowakowska - Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych
Ile kosztuje pracownik, który nie widzi sensu w swojej pracy?
11:55
Case biznesu: średnia firma.
Tomasz Kukulski - Prezes Zarządu Bibby Financial Services Sp. z o.o.
60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM
12:10
Gabriela Jednorał - KGHM Polska Miedź S.A.
Czy na ESG stać tylko dużych i bogatych?
12:20
Case biznesu: mała firma.
Łukasz Szymula - Prezes Zarządu Tradedoubler
Innowacyjnie i nowocześnie. Jakie działania prorodzinne samorządu to forpoczta lokalnej polityki społecznej?
12:35
Perspektywa samorządu.
Ewa Kowalik - zastępca Burmistrza Polkowic
Przerwa
12:50
Ile serca, ile rozumu?
13:05
ESG - koszt, inwestycja, zadośćuczynienie, konieczność? Panel dyskusyjny
Łukasz Szymula, Barbara Nowakowska, Magdalena Wróbel, Zofia Dzik – prowadzący Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Nieoczywisty sojusz. Co ciekawego wyniknie, gdy biznes i NGO połączą swoje moce?
13:35
Perspektywa NGO.
Anna Mazurkiewicz – lider Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Dlaczego biznes musi wesprzeć ojców w ich życiowej roli?
13:45
dr Dariusz Cupiał - założyciel Tato.Net, prezes Fundacji Cyryla i Metodego
Zakończenie
13:55
Iza
Izabela Olszewska

"Zainteresowanie kwestiami zrównoważonego rozwoju rośnie w Polsce. Z przeprowadzonych przez nas konsultacji jednoznacznie wynika, że większość globalnych zarządzających aktywami dąży do pełnego włączenia kryteriów ESG w proces inwestycyjny. Ponadto nowe pokolenie inwestorów indywidualnych zwraca coraz większą uwagę na to czy produkty, które kupują są bezpieczne dla klimatu. W związku z tym, raportowanie danych pozafinansowych stanowi kluczowy element podejmowania decyzji inwestycyjnych, a biorąc pod uwagę prace legislacyjne na poziomie unijnym ten trend będzie jeszcze przybierał na znaczeniu. Firmy, które nie będą publikować i raportować danych ESG będą narażone na to, że mogą trafić na listę obserwacyjną lub w ogóle w skrajnym przypadku zniknąć z radarów inwestorów i zarządzających aktywami. Pomimo tego, że świadomość firm rośnie, ilość, jakość i spójność raportowanych danych ESG wciąż pozostaje mocno zróżnicowana pomiędzy podmiotami. W związku z tym zdecydowaliśmy się opublikować wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek”, który jest zbiorem rekomendacji w zakresie raportowania danych pozafinansowych. Mają one na celu wsparcie spółek notowanych na GPW w ujawnianiu informacji ESG oraz poprawienie spójności, porównywalności i rzetelności raportowanych danych pozafinansowych."

Barbara Nowakowska
Barbara Nowakowska

"Dziś nie wystarczy przestrzegać dobrych praktyk ładu korporacyjnego, wymogów prawa pracy i obowiązujących norm emisji. Nadszedł czas na aktywne podejście do kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Wyraźnie widać, że ESG znalazło się w centrum strategii budowania wartości spółki tak dla inwestorów jak dla pozostałych interesariuszy."

Zofia Dzik
Zofia Dzik

"Pandemia znacząco przyspieszyła transformację technologiczną. To przekłada się kapitał ludzki i na transformację społeczną, wielkie zmiany na rynku pracy, ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzebę rozwoju nowych kompetencji, zmianę stylu życia ludzi w dobie wyzwań demograficznych. Ważna jest świadomość całego ekosystemu. Każda firma, organizacja poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch  wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach."

Gabriela Jednorał
Gabriela Jednorał

"Działania CSR realizowane w KGHM są odpowiedzią na globalne problemy współczesnego świata, które wymagają skutecznego współdziałania świata biznesu, samorządów oraz lokalnych społeczności. Stanowią one przykłady dobrych i skutecznych praktyk dla innych większych oraz mniejszych firm, a dzięki owocnej współpracy, z zaangażowanymi w realizację różnorodnych projektów podmiotami, zyskały one uznanie i wpisały się na stałe w działania na rzecz młodego pokolenia, rodzin oraz mieszkańców naszego regionu i nie tylko."

Tomasz Kukulski
Tomasz Kukulski

"Przedsiębiorstwo nie może być jedynie mechanizmem służącym pomnażaniu kapitału. Każda firma to przede wszystkim społeczność, która w swojej konstytucji powinna mieć jasne cele socjalne uwzględniające potrzeby pracowników. Każdy z nas chce pracować w organizacji i z ludźmi, których lubi, na których może liczyć, którzy oglądają rzeczywistość ze wspólnej perspektywy. To miło i przyjemnie działać na co dzień wśród takich właśnie osób. Cudownie jest być dumnym z firmy, w której się pracuje."

Anna Mazurkiewicz
Anna Mazurkiewicz

"O właściwym funkcjonowaniu partnerstwa w samorządzie możemy mówić wówczas wtedy, gdy osiąga ono swoje założone cele i wywiera pozytywny wpływ na rozwój lokalny."

Ewa Kowalik
Ewa Kowalik

"Najcenniejszym skarbem jest rodzina, szczególnie ta wielopokoleniowa. Inwestycja w rodzinę to inwestycja w przyszłość. Dążymy do tego aby Polkowice były miejscem, w którym rodziny chcą mieszkać. W którym czują się bezpiecznie i mają odpowiednie warunki do życia."

Dariusz Cupiał
Dariusz Cupiał

"Widzimy jak bardzo pracownicy cenią sobie fakt dostrzeżenia przez pracodawcę ich odpowiedzialności za rodzinę. To sprawia, że znacznie bardziej identyfikują się z firmą i jej celami."

Barbara Socha
Barbara Socha

"Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) uwzględnia szereg ważnych spraw, jednak często zapomina się tutaj o pracownikach i ich rodzinach. Planując strategie biznesowe warto tworzyć rozwiązania wspierające pracowników z obszaru Work Life Balance, ułatwiające godzenie życia rodzinnego z zawodowym.  W standardach ESG rodzina nie występuje. Myślę, że warto rozważyć rozszerzenie regulacji ESG o polityki dot. rodzin. Działalność KGHM to przykład kompleksowego podejścia biznesu, który realizuje również bardzo zróżnicowane działania na rzecz pracowników i ich rodzin – małżonków oraz dzieci."

PRELEGENCI

III Konferencji CSR “Mieć Wpływ”
Marcin Chludziński
Marcin Chludziński
Marcin Chludziński

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (do czerwca 2018 roku), gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego - Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Barbara Socha
Barbara Socha
Barbara Socha

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Barbara Socha jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Uniwersytetu Warszawskiego (podyplomowe studia dziennikarskie) oraz doktoranckich studiów ekonomiczno-społecznych w SGH.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dyrektor komunikacji, rzecznik prasowy i dyrektor ds. marketingu przemysłowego w IBM Polska na Europę Środkowo-Wschodnią.

W latach 2018-2019 r. zajmowała się m.in. projektami badawczymi i koordynacją kampanii społecznych dla Fundacji Mamy i Taty.

W grudniu 2019 r. została powołana na Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Odpowiada za przygotowanie i wdrażanie projektu Strategii Demograficznej oraz promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej.Współpracuje z Radą Rodziny przy Minister MRiPS.

Żona, mama 3 synów i 2 córek.

Iza
Izabela Olszewska
Izabela Olszewska

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.
Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.
Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako Członek Zespołu Doradczego.

Barbara Nowakowska
Barbara Nowakowska
Barbara Nowakowska

Barbara Nowakowska od 2003 roku jest Dyrektor Zarządzającą Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

PSIK reprezentuje interesy polskiego sektora private equity / venture capital oraz działa na rzecz promocji i wspierania rozwoju branży.

Barbara Nowakowska jest członkiem rady Fundacji Valores, pierwszego w Polsce funduszu venture philanthropy. Pełniła również funkcję członka rady zarządzającej w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii oraz była ekspertem ds. polskiego rynku private equity i venture capital dla Komisji Europejskiej. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje stanowiska w korporacjach, private equity oraz instytucjach rządowych.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

Dyrektor Naczelny Departamentu Komunikacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Od lipca 2018 dyrektor naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź SA oraz członek zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź SA. Wcześniej założyciel i dyrektor zarządzająca Neuron Agencji Public Relations. Public relations zajmuje się od 1998 roku, jest doradcą, twórcą i wykonawcą setek strategii i kampanii dla największych polskich i międzynarodowych organizacji. Trener biznesu, wykładowca, coach. Konsultant i trener międzynarodowych firm szkoleniowych. Przez kilka kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Związku Firm Public Relations. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu.

Magdalena Wróbel
Magdalena Wróbel
Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

Z tematyką rozwoju potencjału ludzkiego związana zawodowo od ponad 20 lat. Pełniła funkcję członka zarządu w międzynarodowej firmie doradczo-szkoleniowej AchieveGlobal, zarządzała Departamentem Szkoleń i Jakości w PKO BP S.A. Była Dyrektorem Biura Zarządu i Rozwoju Kadr oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Spraw Dialogu Społecznego w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. Specjalizuje się w budowania strategii HR, wdrażaniu narzędzi zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników w organizacjach, digitalizacją procesów HR oraz zagadnieniami związanymi z dialogiem społecznym.

Zofia Dzik
Zofia Dzik
Zofia Dzik

Innowator, inwestor, przedsiębiorca społeczy, doświadczony C-Level menadżer, pionier rynku fintech w obszarze direct w CEE (m.in. CEO TU Link4 S.A., przewodnicząca rady nadzorczej Intouch Strachovanie w Rosji), fundator Instytutu Humanites - think&Do tank w zakresie rozwoju Spójnego Przywództwa™ i kapitału społecznego, łączący tematykę Człowieka i Technologii, autorka Modelu „Wioski” Ekosystemu Społecznego oraz Modelu Spójnego Przywództwa™, wykładowca, mentor, juror, założyciel Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; inicjator Konkursu na Firmę Przyjazną Rodzinie/Firmę Przyjazna Człowiekowi oraz Ruchu Społecznego Dwie Godziny dla Rodziny na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności (udział pracodawców z 18 krajów). Członek szeregu rad nadzorczych spółek giełdowych oraz członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW.

Pandemia znacząco przyspieszyła transformację technologiczną. To przekłada się kapitał ludzki i na transformację społeczną, wielkie zmiany na rynku pracy, ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzebę rozwoju nowych kompetencji, zmianę stylu życia ludzi w dobie wyzwań demograficznych. Ważna jest świadomość całego ekosystemu. Każda firma, organizacja poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch  wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach.

 

Beata Staszków
Beata Staszków
Beata Staszków

Od 2016 prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, menedżer i konsultant biznesowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych. W latach 1991-2001 pracowała w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University). Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Potwierdzone umiejętności opracowywania i wdrażania strategii biznesowych podnoszących efektywność zarówno dużych podmiotów jaki i małych i średnich firm.W latach 2006-2009 na stanowisku zastępcy dyrektora Związku Pracodawców Polska Miedź, zbudowała relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Jej pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga.

Jarosław Wajer
Jarosław Wajer
Jarosław Wajer

Jarosław Wajer jest partnerem EY, odpowiedzialnym za prace dla sektora energetycznego i górniczego oraz kwestie klimatyczne. Jarek ma ponad 20 letnie doświadczenie w konsultingu, projektował i wdrażał strategie największych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w Polsce oraz Europie. Był odpowiedzialny za duże projekty transformacyjne oraz transakcyjne. Wśród jego klientów znajduje się także rząd polski, agendy Komisji Europejskiej i różni regulatorzy rynku a także sporo instytucji finansowych, włączając w to fundusze PE oraz infrastrukturalne.

Artur Miernik
Artur Miernik
Artur Miernik

Artur Miernik jest partnerem EY. Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services EY. Specjalizuje się w projektach dotyczących transformacji wewnątrzorganizacyjnej, zwłaszcza w aspekcie kapitału ludzkiego. Jest dyrektorem HR z 13-letnią praktyką i dużym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i obsługą Klienta.

Tomasz Kukulski
Tomasz Kukulski
Tomasz Kukulski

Prezes Zarządu Bibby Financial Services Sp. z o.o.

1 sierpnia 2021 r. dołączył do niezależnej firmy faktoringowej Bibby Financial Services z misją digitalizacji procesów i usprawnienia obsługi klientów.

Tomasz Kukulski przez ostatnie 10 lat pełnił funkcje CEO w strukturach firmy Siemens Finance: w latach 2011 - 2016 r. w Polsce, następnie przez ponad 3 lata w Rosji, a od 2019 r. ponownie w Polsce.

Dzięki jego zainteresowaniu nowoczesnymi technologiami Siemens Finance wprowadził do oferty przełomowy leasing 100% online, umożliwiający przedsiębiorcom sfinansowanie zakupów już w 15 minut, bez dodatkowych dokumentów. Dzięki współpracy z iSpot w ten sposób można sfinansować m.in. urządzenia marki Apple.

Tomasz Kukulski doświadczenie zawodowe zdobywał od najniższych szczebli stanowisk sprzedażowych w różnych branżach, zarówno finansowej, jak i medycznej.

Z Siemens Finance związany był od 2003 roku - m.in. zarządzał siecią sprzedaży jako Deputy Sales Director.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajduje się nie tylko leasing i inne formy finansowania przedsiębiorstw, ale również inspirujące przywództwo.

“Przedsiębiorstwo nie może być jedynie mechanizmem służącym pomnażaniu kapitału. Każda firma to przede wszystkim społeczność, która w swojej konstytucji powinna mieć jasne cele socjalne uwzględniające potrzeby pracowników. Każdy z nas chce pracować w organizacji i z ludźmi, których lubi, na których może liczyć, którzy oglądają rzeczywistość ze wspólnej perspektywy. To miło i przyjemnie działać na co dzień wśród takich właśnie osób. Cudownie jest być dumnym z firmy, w której się pracuje.” 

Gabriela Jednorał
Gabriela Jednorał
Gabriela Jednorał

Kierownik projektów odpowiedzialny za prorodzinne projekty CSR realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. na terenie Zagłębia Miedziowego, takie jak programy profilaktyczne współfinansowane z samorządami, warsztaty i szkolenia rodziców i nauczycieli, wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej i programy podnoszące kompetencje pracowników jako rodziców.

„Działania CSR realizowane w KGHM są odpowiedzią na globalne problemy współczesnego świata, które wymagają skutecznego współdziałania świata biznesu, samorządów oraz lokalnych społeczności. Stanowią one przykłady dobrych i skutecznych praktyk dla innych większych oraz mniejszych firm, a dzięki owocnej współpracy, z zaangażowanymi w realizację różnorodnych projektów podmiotami, zyskały one uznanie i wpisały się na stałe w działania na rzecz młodego pokolenia, rodzin oraz mieszkańców naszego regionu i nie tylko.”

Łukasz Szymula
Łukasz Szymula
Łukasz Szymula

Łukasz Szymula – Country Manager Poland & CEE, certyfikowany trener biznesu, coach, konsultant i mentor (opiekun merytoryczny w programie mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu). Od ponad 20 lat związany z branżą digital marketingu i ecommerce. Jest doświadczonym menadżerem zarządzającym zespołami,  w środowisku międzynarodowym. W Tradedoubler (największa firma performance marketingu w CEE) zaprojektował i skutecznie wdrożył 6-godzinny czas pracy. Członek rady nadzorczej Izby Gospodarki Elektronicznej. Jego pasją jest nurkowanie wrakowo-jaskiniowe.

Ewa Kowalik
Ewa Kowalik
Ewa Kowalik

Kierownik projektów odpowiedzialny za prorodzinne projekty CSR realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. na terenie Zagłębia Miedziowego, takie jak programy profilaktyczne współfinansowane z samorządami, warsztaty i szkolenia rodziców i nauczycieli, wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej i programy podnoszące kompetencje pracowników jako rodziców.

„Działania CSR realizowane w KGHM są odpowiedzią na globalne problemy współczesnego świata, które wymagają skutecznego współdziałania świata biznesu, samorządów oraz lokalnych społeczności. Stanowią one przykłady dobrych i skutecznych praktyk dla innych większych oraz mniejszych firm, a dzięki owocnej współpracy, z zaangażowanymi w realizację różnorodnych projektów podmiotami, zyskały one uznanie i wpisały się na stałe w działania na rzecz młodego pokolenia, rodzin oraz mieszkańców naszego regionu i nie tylko.”

Anna Mazurkiewicz
Anna Mazurkiewicz
Anna Mazurkiewicz

Anna Mazurkiewicz pedagog, socjoterapeuta, mediator sądowy, profilaktyk ds. dzieci i młodzieży, członek zarządu Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" oddany społecznik z wielka pasją do tworzenia realizacji projektów edukacyjnych i społecznych. Jest organizatorką obozów letnich i zimowych wspierających twórczy rozwój dzieci i młodzieży "Wakacyjna Strefa Talentów". Edukator programów "Szkoła dla rodziców" i Programu Wzmacniania Rodzin - działań podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.

"Zrozumienie wzajemnych celów rodzi klarowny obraz horyzontu, do którego dążą kooperanci. Uwspólnienie celu rodzi silną i trwałą motywację, motywacja natomiast konsekwencję i determinację. Gdy tak formowana jest współpraca i gdy kooperanci podejmują wysiłek trwania przy postawionych wzajemnie celach, współpraca przynosi lepsze rezultaty i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno dla odbiorców wsparcia jak i dla wspierających." / Jarosław Józefczyk

O właściwym funkcjonowaniu partnerstwa w samorządzie możemy mówić wówczas wtedy, gdy osiąga ono swoje założone cele i wywiera pozytywny wpływ na rozwój lokalny.

Efekt współpracy może być widoczny na w każdym obszarze np. kultura, gospodarka, pomoc społeczna, edukacja,itp. Jednak właściwe, trwałe i efektywne osiągnięcie celów zależy od wielu czynników. Głównym z nich jest odnalezienie przez zorganizowaną grupę partnerów miejsca w lokalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym, i rzetelne zaplanowanie takich działań, które będą odpowiedzią na najistotniejsze problemy tego środowiska....

Dariusz Cupiał
Dariusz Cupiał
Dariusz Cupiał

Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, pomysłodawca Tato.Net, trener. Absolwent KUL, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców. Pasjonat jazdy konnej i gór. Autor książki Kolumbowie naszego pokolenia. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnuków.

"Widzimy jak bardzo pracownicy cenią sobie fakt dostrzeżenia przez pracodawcę ich odpowiedzialności za rodzinę. To sprawia, że znacznie bardziej identyfikują się z firmą i jej celami."

Kontakt

Gabriela Jednorał, gabriela.jednoral@kghm.com, tel. (+48) 887 849 899

Prezentacje z III Konferencji Mieć Wpływ 25.11.2021 r.