Wideo

Korporacyjne
Wideo
Komentarz Wiceprezesa Zarządu do wyników za I kwartał 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia – 13 kwietnia 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia – 27 marca 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia – 15 marca 2018 roku, część 2
Korporacyjne
Wideo
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia – 15 marca 2018 roku, część 1
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Wiceprezesa Zarządu do wyników za 2017 roku
Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za 2017 roku
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Prezesa Zarządu do wyników za III kwartał 2017 roku