Wideo

Korporacyjne
Wideo
Komentarz Wiceprezesa Zarządu do Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Korporacyjne
Wideo
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Wiceprezesa Zarządu do wyników za III kwartał 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Prezesa Zarządu do wyników za I półrocze 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Zwyczajne Walne Zgromadzenia – Kontynuacja obrad w dniu 06 lipca 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Zwyczajne Walne Zgromadzenia – 26 czerwca 2018 roku
Korporacyjne
Wideo
Komentarz Wiceprezesa Zarządu do wyników za I kwartał 2018 roku