KGHM po raz kolejny w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index

środa, 01 Sierpień, 2012

W piątej edycji ogłoszonego 31 lipca przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nowego składu indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index znalazło się 20 spółek, w tym – po raz kolejny - KGHM Polska Miedź S.A. Aktualna koncepcja projektu RESPECT Index jest kontynuacją działań GPW, podjętych w 2009 roku, których efektem było powstanie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych.

To już kolejny raz, gdy KGHM znajduje się w Respekt Index. 19 listopada 2009 roku, KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się w grupie wybranych 16 spółek giełdowych, które utworzyły debiutujący wtedy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych RESPECT Index. Spółki te uzyskały najwyższą klasę ratingową - zostały liderami rankingu, co potwierdził audytor projektu. Na ocenę wpływ miała działalność spółki na wielu płaszczyznach, m.in. komunikacja spółki z różnymi grupami interesariuszy, standardy etyczne stosowane w spółce, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządzanie, funkcjonowanie na giełdzie, zrównoważony rozwój. W debiutującym Indeksie znalazło się jedynie pięć spółek z WIG20.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). 

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Projekt jest realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

- Znalezienie się po raz kolejny wśród uczestników RESPECT Index jest przede wszystkim potwierdzeniem wysokich standardów odpowiedzialnego zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. Uwzględnienie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w naszej strategii rozwoju było i jest priorytetem. Cieszy nas więc, że GPW aktywnie wspiera budowanie i rozwijanie kultury CSR na polskim rynku kapitałowym, a spółki z warszawskiego parkietu coraz częściej uwzględniają je w swojej działalności - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM.

Przypomnijmy, że KGHM Polska Miedź S.A. jest zaangażowany w wiele projektów z zakresu CSR, m.in. poprzez Fundację Polska Miedź wspiera inicjatywy związane z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacją i popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży. KGHM Polska Miedź S.A., wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” , otrzymało także wyróżnienie w XIII Edycji Raportu CSR za zaangażowanie w ochronę gatunkową sokoła wędrownego i opiekę nad lęgowym stanowiskiem drapieżnika.