KGHM Perłą Polskiej Gospodarki

Pierwsze miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki zdobyła KGHM Polska Miedź S.A. Firmę nagrodzono w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

wtorek, 29 Listopad, 2011

Polska Miedź otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 

Organizatorami rankingu byli Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Polish Market – Economic Magazine. W badaniu wzięło udział ponad 2000 firm. Do ścisłego finału zakwalifikowano 197 przedsiębiorstw. O miejscu w rankingu decydowały m.in.: rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów oraz kapitału własnego, wydajność pracy i wskaźnik ogólnego zadłużenia. 

KGHM Polska Miedź zwyciężyła także w kategorii Perły Wielkie. Ranking obejmował największe firmy, których przychody wyniosły co najmniej jeden miliard złotych. 

To duże wyróżnienie dla miedziowej spółki. Perły Polskiej Gospodarki od wielu lat należą do jednych z najważniejszych gospodarczych rankingów. Patronat honorowy nad rankingiem sprawowali Waldemar Pawlak, wicepremier i prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. 

Statuetka Perly Polskiej Gospodarki

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.