Dzień Inwestora Indywidualnego 27-28.09.2022 roku

Dzień Inwestora Indywidualnego

We wrześniu 2022 r., po przerwie wywołanej pandemią, Departament Relacji Inwestorskich, wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, zorganizował w Spółce Dzień Inwestora Indywidualnego.

 

Janusz Krystosiak, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich: Z wielką przyjemnością zaprosiliśmy i gościliśmy inwestorów indywidualnych. Niewątpliwie jest to wydarzenie, które przekłada się na bieżącą realizację polityki komunikacji z rynkiem kapitałowym prowadzonej w KGHM.

Niezwykle istotna jest dla nas opinia różnych interesariuszy. Dzięki spotkaniu w ramach Dnia Inwestora Indywidualnego mamy szansę na budowanie ścisłych relacji z tym środowiskiem i tym samym szansę na dostęp do informacji zwrotnych dotyczących postrzegania KGHM.
Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zaproszeni goście zjechali do kopalni, odwiedzili Hutę Miedzi Głogów (Wydział Metali Szlachetnych) oraz Zakład Hydrotechniczny wraz z nową Kwaterą Południową. Kolejnym etapem wizyty było uczestnictwo w prezentacjach kadry zarządzającej oraz wspólnym panelu dyskusyjnym w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Poruszano tematy z zakresu finansów, strategii, produkcji oraz sytuacji makroekonomicznej.

Relacja z Dnia Inwestora Indywidualnego w KGHM dostępna jest także na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Nagrania
Plik Video
2023
Listopad
Data Nazwa
2023-11-21 Dzień Analityka KGHM, 20-21.11.2023 r.