Interferie S.A. ogłasza konkurs na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie

Data publikacji: 
czwartek, 14 Maj 2015 - 9:11AM

INTERFERIE Spółka Akcyjna

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

Ogłasza konkurs na:

 

„Dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń objętych modernizacją w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie”

 

 

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2015 r.

Ofertę należy przesłać na adres:

INTERFERIE Spółka Akcyjna ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: interferie@interferie.pl

 Otwarcia ofert dokona Komisja bez udziału Oferentów powołana przez Zamawiającego.

 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Pani Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów, adres e – mail.: janina.kuch@interferie.pl, tel. kontaktowy 76 749 54 55.

 Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: http://www.interferie.pl/przetargi