Informacje dotyczące osoby powołanej przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 17 kwietnia 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu

piątek, 18 Kwiecień, 2008
Raport nr 23/2008
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące osoby powołanej Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2008 r. na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 23 kwietnia 2008 r.:

Mirosław Krutin (lat 40)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

- wyższe - Politechnika Wrocławska, wydział: Budownictwo Lądowe, specjalność: konstrukcje betonowe (1994)
- Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie w Paryżu, wydział conducteur des travaux
- Podyplomowe studia w Ecole Française de Génie des Systemes Industriels (Francuska Szkoła Zarządzania Systemami Przemysłowymi) we Wrocławiu pod patronatem Ecole Central Paris
- Kursy specjalistyczne, m.in. dla maklerów papierów wartościowych, specjalistów ds. biznesplanów i kontrolingu oraz zarządzania wartością firmy, także przy użyciu technik NLP

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

13.06.2002-22.04.2008 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PCC Rokita SA
28.12.2006-22.04.2008 - Prezes Zarządu „Rokita-Agro”SA 
28.10.2003–12.05.2004 - Prezes Zarządu „Rokita-Agro”SA 
09.07.2000–09.07.2002 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Rokita-Agro” SA
07.12.1998–30.09.2000 - Dyrektor Kompleksu Środków Ochrony Roślin w „ROKITA” SA
07.04.1998–05.09.1998 - p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego
26.05.1997–06.12.1998 - Asystent Dyrektora Generalnego w „ROKITA” SA
15.07.1996–25.05.1997 - Kierownik Biura ds. Rynku Kapitałowego w „ROKITA” SA
01.03.1995–14.07.1996 - Specjalista ds. Prywatyzacji w Biurze ds. Przekształceń Własnościowych w „ROKITA” SA
06.09.1994–28.02.1995 - Stażysta w Biurze ds. Przekształceń Własnościowych w „ROKITA” SA

Nie wykonuje poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Nie jest członkiem organu konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).