Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

czwartek, 27 Luty, 2020
6/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zagranicznych aktywów górniczych oraz aktywów spółki „Energetyka” sp. z o.o. (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. - 100% kapitału zakładowego) oraz jej jednostki zależnej - WPEC S.A. (100% kapitału zakładowego). Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Newsletter email list: