Dywidenda za rok 2007

czwartek, 26 Czerwiec, 2008
Raport nr 36/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1 800 000 000,00 zł , co stanowi 9 ,00 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 

  • datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 18 lipca 2008 roku, 
  • termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 roku. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)