Dwa napędy rozwoju KGHM

KGHM prowadzi prace rozpoznawcze w najbardziej perspektywicznych obszarach w Polsce i na świecie. Firma rozwija swój potencjał poprzez prace poszukiwawczo - rozpoznawcze, programy modernizacyjne oraz akwizycje. O perspektywach rozwoju spółki rozmawiali wczoraj w Warszawie goście spotkania zorganizowanego przez KGHM w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

poniedziałek, 21 Październik, 2013

- KGHM ma dwa główne napędy rozwoju. Jednym z nich jest rozwój organiczny- czyli inwestycje w kapitał ludzki, modernizacje i nowe technologie. Drugim jest nabywanie aktywów, poprzez własne prace poszukiwawcze oraz przejęcia nowych gotowych już i udokumentowanych zasobów – mówił Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zaprezentowano perspektywy rozwoju bazy zasobowej KGHM, program Modernizacji Pirometalurgii realizowany w hutach KGHM oraz postępy prac w głównych projektach KGHM International - Sierra Gorda, Afton Ajax i Victoria.

- Nasza produkcja zależy od pozyskania nowych złóż. Poprzez akwizycje, podążamy ścieżką wzrostu typową dla globalnych firm górniczych. Docelowo nasza wartość aktywów zagranicznych będzie podwojona – przekonywał Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Jakość produktów na światowych rynkach metali nieżelaznych jest taka sama i jedyne czym można konkurować to koszt produkcji. Dlatego tak istotny jest dla nas projekt Sierra Gorda. Jest to obecnie pierwszy pod względem szybkości przekształcania w kopalnię, projekt górniczy na świecie.

W trakcie konferencji zarząd spółki podziękował przedstawicielom samorządów, które współpracowały z KGHM w procesie koncesyjnym, zakończonym uzyskaniem koncesji na wydobycie złóż do 2063.

- Spotkanie jest naszym ukłonem w stronę samorządu lokalnego. Serdecznie dziękujemy za udaną współpracę przy naszym najważniejszym projekcie, który daje nam perspektywę na kolejne 50 lat – powiedział Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - KGHM jest dobrym sąsiadem. Chciałbym również podziękować mieszkańcom tych gmin, to są również nasi pracownicy.

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w liście odczytanym podczas spotkania, gratulował wznowienia przez KGHM koncesji na eksploatację przez kolejnych 50 lat w zagłębiu miedziowym. - Jest to kluczowe wydarzenie dla firmy i gwarancja rozwoju, nowych miejsc pracy i stabilności makroekonomicznej Dolnego Śląska na kolejne pół wieku. Jest to sukces nie tylko samej firmy, ale także samorządów na terenie których położony jest KGHM. Rozwój KGHM to interes nas wszystkich.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej KGHM, prezesi zarządu KGHM, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Kancelarii Prezydenta RP, Wyższego Urzędu Górniczego, parlamentarzyści oraz samorządowcy zagłębia miedziowego.

Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć film Ewy Ewart „KGHM - Miedź, czy nie mieć?”, opowiadający o największej transakcji gospodarczej w historii Polski - przyjaznym przejęciu kanadyjskiej spółki Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź S.A.

Perspektywy rozwoju KGHM