Daty przekazywania raportów okresowych w 2006 r.

piątek, 27 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2006 r.: 

1. Raporty kwartalne ( SA-Q): 

  • za IV kwartał 2005 r. - 14 lutego 2006 r. 
  • za I kwartał 2006 r. - 5 maja 2006 r. 
  • za II kwartał 2006 r. - 4 sierpnia 2006 r. 
  • za III kwartał 2006 r. - 6 listopada 2006 r. 

2. Skonsolidowane raporty kwartalne(QS): 

  • za IV kwartał 2005 r. - 1 marca 2006 r. 
  • za I kwartał 2006 r. - 15 maja 2006 r. 
  • za II kwartał 2006 r. - 14 sierpnia 2006 r. 
  • za III kwartał 2006 r. - 14 listopada 2006 r. 

3.Raport półroczny (SA-P) za I półrocze 2006 r. - 2 października 2006 r. 

4.Raport półroczny skonsolidowany (PS) za I półrocze 2006 r. - 31 października 2006 r. 

5. Raport roczny (SA-R) za 2005 r. - 6 marca 2006 r. 

6. Raport roczny skonsolidowany (RS) za 2005 r. - 26 kwietnia 2006 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)