Członek Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

poniedziałek, 22 Marzec, 2021
8/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członek Zarządu Spółki, Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, zrezygnowała z udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: