Wyniki

2023
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transkrypcja Plik
08-12-2023
Prezentacja
Prezentacja inwestorska - konferencja WOOD_12-2023
21-11-2023
Prezentacja
KGHM_Prezentacja_Dzień Analityka_2023
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transkrypcja Plik
16-11-2023
Prezentacja
KGHM_Q3_2023 prezentacja
15-11-2023
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
28-09-2023
Prezentacja
KGHM_SMR_dla inwestorów
Półrocze
Data Typ Nazwa Transkrypcja Plik
18-08-2023
Prezentacja
Grupa KGHM H1 2023 prezentacja
17-08-2023
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17-08-2023
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023:
17-08-2023
Raport finansowy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
17-08-2023
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego