Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.