Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.