Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2008

wtorek, 12 Maj, 2009
Raport nr 15/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu Zwięzłą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2008, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem - sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.