Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2007

środa, 21 Maj, 2008
Raport 33/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Zwięzłą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2007, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki - sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.