Koncepcja i model zarządzania Zrównoważonym Rozwojem

Przyjęcie Koncepcji przez Zarząd

W listopadzie 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął „Koncepcję i model zarządzania zrównoważonym rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A.” Idea zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą KGHM zamierza podążać w kolejnych latach funkcjonowania wynika bezpośrednio z przyjętej w maju 2017 roku "Strategii KGHM Polska Miedź na lata 2017 – 2021.”

Obszary Zrównoważonego Rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A.

Wypracowana w Spółce „Koncepcja i model zarządzania zrównoważonym rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A.” przyjmuje kluczowe dla górnictwa obszary zrównoważonego rozwoju, na których koncentrować się będzie KGHM. Do typowych dla ZR obszarów, jakimi są standardowo środowisko, ekonomia i społeczeństwo, dodano bezpieczeństwo i efektywność zasobową.Bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa są dla Spółki niezwykle istotne i rozpatrywane wielowymiarowo. Pierwszym i bezwzględnie najważniejszym jest bezpieczeństwo pracowników.

Do bezpieczeństwa pracy należy dodać bezpieczeństwo środowiskowe, energetyczne, czy zasobowe. Z tych względów uznano, że tak ważny obszar wymaga tego, aby włączyć go do głównych obszarów koncentracji z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.
 
Efektywność zasobowa

Z bezpieczeństwem surowcowym łączy się z efektywność zasobowa. Z uwagi na branżę, w której działa Spółka oraz jej specyfikę, wynikającą z mocno zintegrowanego ciągu technologicznego, efektywność i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami są dla niej bardzo ważne.

Ciągłe doskonalenie i szukanie możliwości lepszego gospodarowania dostępnymi środkami na każdym etapie produkcji może przekładać się na podniesienia wydajności a co za tym idzie, oszczędności.