Znaczne pakiety akcji

wtorek, 22 Listopad, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie z dnia 21 listopada 2005 r., w którym JPMorgan Chase & Co. z siedzibą: 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, United Kingdom, w imieniu swoim i swoich podmiotów zależnych, zawiadamia, że w wyniku zbycia akcji KGHM Polska Miedź S.A., JPMorgan Chase & Co. posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w Spółce dające łącznie prawo do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. 

Akcje zwykłe


 
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział % w ogólnej liczbie akcji
Udział % w ogólnej liczbie głosów
J.P. Morgan Securities Ltd. 
875 379 
875 379 
0,44% 
0,44% 
J.P. Morgan Investment Management Limited 
43 761 
43 761 
0,02% 
0,02% 
J.P. Morgan Investment Management Inc 
229 220 
229 220 
0,11% 
0,11% 
J.P. Morgan Chase Bank 
248 200 
248 200 
0,12% 
0,12% 
J.P. Morgan Asset Management () Limited 
26 600 
26 600 
0,01% 
0,01% 
Ogółem akcje zwykłe 
1 423 160 
1 423 160 
0,71% 
0,71% 

GDR-y  Liczba GDR-ówLiczba głosówUdział % w ogólnej liczbie akcji
Udział % w ogólnej liczbie głosów
J.P. Morgan Fleming Asset Management () Limited 
684 828 
1 369 656 
0,68% 
0,68% 
JP Morgan Asset Management () Limited 
3 366 434 
6 732 868 
3,37% 
3,37% 
Ogółem GDR - y 
4 051 262 
8 102 524 
4,05% 
4,05% 
Ogółem udział w KGHM (w przeliczeniu na akcje zwykłe) 
9 525 684  
9 525 684  
4,76% 
4,76% 

Poprzednio, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 4 października 2005 r. J.P.Morgan Chase & Co., posiadał bezpośrednio lub pośrednio udziały w Spółce dające łącznie prawo do 5,02 % ogólnej liczby głosów (10 051 640). 
Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że bankiem depozytowym w programie kwitów depozytowych jest Deutsche Bank Trust Company Americas. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.