Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable S.A.

wtorek, 09 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 8 stycznia 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable S.A., na sprzedaż w roku 2007 walcówki miedzianej o średnicy 8 mm oraz drutu z miedzi beztlenowej Cu-OFE-8-Cl. 

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na około 556 783,2 tys. USD ( 1 658 545,9 tys. zł) do około 656 027,6 tys. USD ( 1 954 175,1 tys. zł.). Wartość została obliczona szacunkowo, w zależności od stopnia wykorzystania opcji, jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową z dnia 5 stycznia 2007) oraz kurs NBP z dnia 8 stycznia 2007 r. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)